Նախագծային աշխատանքներ

 • Ենթակայանի ուժային սարքավորումների մետաղական կոնստրուկցիաների նախագծում
 • Էլեկտրահաղորդման մալուխային և օդային գծերի նախագծում
 • Ենթակայանի ուժային սարքավորումների հիմքերի նախագծում
 • Ենթակայանի էլեկտրական հանգույցի նախագծում
 • Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների նախագծում

 

Շինարարական աշխատանքներ

 • Ենթակայանի ուժային սարքավորումների հիմքերի շինարարություն և տեղադրում
 • Էլեկտրահաղորդման գծերի հիմքերի շինարարություն և տեղադրում
 • Ենթակայանի կառավարման և փակ բաշխման հանգույցի կառուցում
 • Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցում

 

Մոնտաժային աշխատանքներ

 • Անջատիչների, բաժանիչների և այլ բարձր լարման սարքավորումների մոնտաժ
 • Բարձր և ցածր լարման բաշխիչ սարքավորումների մոնտաժ
 • Ուժային և ղեկավարման մալուխների մոնտաժ, մալուխային գծի՝ վնասված հատվածի հայտնաբերում, միացման և ծայրային կցորդիչների տեղադրում
 • Կառավարման, չափման և ավտոմատիզացիայի սարքերի մոնտաժ
 • Ակումուլյատորային մարտկոցների ֆորմավորում և մոնտաժ

 

Կարգաբերման աշխատանքներ

 • Կառավարման, չափման և ավտոմատիզացիայի սարքերի կարգաբերում
 • Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների կարգաբերում

 

Արտադրություն

 • Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայանների (ԼՏԵ) արտադրություն
 • Միակողմանի սպասարկման հավաքովի խցիկների (ՄՍԽ) արտադրություն
 • Բաշխիչ վահանների պանելների արտադրություն
 • Ցածր լարման բաշխիչ վահանների արտադրություն
 • Պահուստի ինքնավար միացման սարքերի (ՊԻՄ) արտադրություն
 • Ենթակայանի ուժային սարքավորումների համար նախատեսնված մետաղական կոնստրուկցիաների արտադրություն
 • Մալուխային ուղիների և արկղների արտադրություն
 • Ենթակայանի ուժային սարքավորումների և ելեկտրահաղորդման գծերի համար նախատեսնված մոնոլիտ հիմքերի ստացման համար մետաղական արկղների արտադրություն
 • Ոչ ստանդարտ էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների արտադրություն

 

Վերանորոգման աշխատանքներ

 • Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների վերանորոգման, վերակառուցման և արդիականացման աշխատանքներ
 • Տրանսֆորմատորային յուղի դեգազացիա և զտում

 

Խորհրդատվական ծառայություններ

 • Աշխատանքների փորձաքննություն և խորհրդատվության մատուցում