Լիցենզիա 14908

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության

 

Լիցենզիա 14909

Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում

 

Համապատասխանության սերտիֆիկատ ԻՍՕ 9001:2015

"Որակի կառավարման համակարգ"

    

 

Համապատասխանության սերտիֆիկատ ԻՍՕ 14001:2015

"Էկոլոգիական կառավարման համակարգեր"

 

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Դիպլոմ

 

Ռեկոմենդացիոն նամակ EFACEC կազմակերպությունից