Լիցենզիա ՔՓԼ 17239

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման գործունեություն

 

Լիցենզիա 14909

Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում

 

Համապատասխանության սերտիֆիկատ ԻՍՕ 9001:2015

"Որակի կառավարման համակարգ"

    

 

Համապատասխանության սերտիֆիկատ ԻՍՕ 14001:2015

"Էկոլոգիական կառավարման համակարգեր"

 

Համապատասխանության սերտիֆիկատ ԻՍՕ 45001:2018

"Անձնակազմի առողջության և անվտանգության համակարգեր"

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Դիպլոմ

 

Ռեկոմենդացիոն նամակ EFACEC կազմակերպությունից